Hoe werkt automatische incasso?

Maakt u gebruik van automatische incasso, dan ontvangt u 2% betalingskorting bij incasso van 8 dagen. Deze korting wordt op uw factuur verwerkt. U ontvangt uw factuur wekelijks.

Waar moet ik rekening mee houden? 
- Na afschrijving van de incasso heeft u geen recht het bedrag te laten terugboeken.
- De machtiging vervalt automatisch als er in een aaneengesloten periode van 36 maanden geen incasso-opdracht is ingediend. 

Aanmelden voor automatische incasso?
Toelichting over automatische incasso vindt u hier.

Terug