Een artikel is beschadigd door transport. Wat nu?

Als u bij het controleren van de te ontvangen zending een beschadigd collo aantreft, dient u deze te weigeren en door de vervoerder weer mee laten nemen. Als het beschadigde collo bij ons is geretourneerd, zal (na constatering van de beschadiging) worden overgegaan tot creditering of opnieuw verzenden van de goederen. Het accepteren van een beschadigde zending is op eigen risico. Kiest u er voor om de zending op eigen risico te accepteren, laat dan een aantekening van beschadiging maken door de vervoerder op het vervoersbewijs. Neem hierna direct contact met ons op. Mocht het product beschadigd zijn, dan zal er in overleg naar een passende oplossing worden gezocht. Maak een digitale foto om uw claim te ondersteunen. Als u zonder opmerkingen voor ontvangst heeft getekend kunnen wij geen aansprakelijkheid meer aanvaarden voor beschadigingen welke later worden ontdekt.

Terug