Hoe meld ik mij aan voor automatische incasso?

Stap 1:

Indienen verzoek voor ‘automatische incasso’. Stuur een e-mail naar met verzoek om automatische incasso.

Benoem het volgende in de e-mail:

-          Uw IBAN (bankrekeningnummer)

-          Juiste tenaamstelling van de IBAN

-          Naam van de persoon die als tekenbevoegd geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel (tot onbepaalde limiet)

-          Naam, adres en plaats waar de formulieren naar toe gestuurd moeten worden

Stap 2:

Indien uw verzoek is goedgekeurd ontvangt u per post onderstaand document:

-              de ingevulde machtiging Doorlopende SEPA incasso bedrijven

Stap 3:

U ondertekent de machtiging en stuurt deze per post retour in bijgevoegde gefrankeerde envelop naar Beekman B.V.

Stap 4:

Van uw bank ontvangt u een bevestiging van de registratie, deze stuurt u naar

Belangrijk!
De wijziging naar automatische incasso is definitief, zodra de machtiging en de bevestiging van de registratie zijn ontvangen.

Uitgebreide informatie over automatische incasso kunt u in dit document nalezen.

Terug